Bijscholing Immobiliën: Landmeten

Bijscholing Immobiliën: Landmeten

Korte opleidingen voor landmeters-experten

Wij houden u op de hoogte van een nakende opleiding Landmeten. Stuur gerust uw contactgegevens naar cbi@vives.be.

Losse sessies

S1 - Volzet: WAARDEBEPALINGEN VAN LANDBOUWBEDRIJVEN EN INDUSTRIELE GEBOUWEN. HERBESTEMMING VAN ONROEREND GOED

donderdag 21 september 201714.00 u. tot 17.00 u.

Hendrik Leurs

Info

S2 - Volzet: PREKADASTRATIES: BEREKENEN VAN QUOTITEITEN: praktische voorbeelden

donderdag 19 oktober 201714.00 u. tot 17.00 u.

Paul Van Steenwinkel

Info

S3 - TRAGE/STILLE WEGEN: juridisch kader en cases voor de landmeter-expert

donderdag 23 november 201714.00 u. tot 17.00 u.

Steven Clays

Info

S4 - Volzet: CASES ERFDIENSTBAARHEDEN: recente rechtspraak door het vredegerecht

donderdag 07 december 201714.00 u. tot 17.00 u.

Bert Devos

Info

S5 - DE OMGEVINGSVERGUNNING: gewijzigde inhoud

donderdag 08 februari 201814.00 u. tot 17.00 u.

Jivannah Godefroid

Info

S6 - WAARDEBEPALINGEN VAN RECHTEN OP EEN ONROEREND GOED: recht van opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden

donderdag 15 maart 201814.00 u. tot 17.00 u.

Robert Palmans

Info