/CBA

VOLZET! CBA S09: Aandachtspunten bij planning van vermogens met vennootschappen

Voor de business professional in accountancy, goedgekeurd door ITAA
Wat zal u leren?

Bij een onverwacht overlijden van een ondernemer kan de factuur van de erfbelasting zo hoog oplopen dat de continuïteit van het bedrijf in het gedrang komt. In het kader van successieplanning wordt daarom bekeken welke de mogelijkheden zijn om hieraan tegemoet te komen, zonder dat de ondernemer onmiddellijk al zijn bedrijf hoeft weg te schenken. In deze opleiding worden de verschillende planningstechnieken besproken en in het bijzonder getoetst aan de actuele standpunten van de Vlaamse belastingdienst en de rechtspraak.

Komt onder meer aan bod:

- de huidige interpretatie van het Vlaams gunstregime voor familiebedrijven en de te verwachten wetgevende initiatieven;

- verblijvings- en verrekenbedingen in het huwelijkscontract;

- schenking tussen echtgenoten;

- beding van aanwas;

- het legaat aan een private stichting;

- de certificering van aandelen bij de private stichting;

- de onrechtstreekse schenking via maatschap.

Locatie

Dit is een online live sessie.

Uurrooster
Sat 09/03/2024 om 09:00 tot 12:00
Prijs
€95
Olivier De Keukelaere, spreker bij CBFV van VIVES Kortrijk Business School

Spreker - Olivier De Keukelaere

Olivier De Keukelaere is specialist in vermogensplanning en ondernemingsfiscaliteit bij Cazimir. Als family business and wealth advisor begeleidt hij talrijke Vlaamse familiebedrijven bij de overdracht naar de volgende generatie. Ook helpt hij vermogende families bij de specifieke uitdagingen waarvoor zij staan bij het samenhouden van vermogen én familie. Hij wordt beschouwd als één van dé Family Business Advisors van ons land.

Accreditatie

ITAA: A0017/2009 - 3 UUR – cat. A

FSMA: 500100A 3 punten verzekeringen + 500100B 3 punten bank

 

 

VIVES Kortrijk, als vergunde opleidingsorganisator van bijscholing, verbindt zich ertoe om volgens de richtlijnen van FSMA, geldige deelnameattesten af te leveren. Dit betekent dat een deelnemer op één van onze bijscholingen, pas een deelnameattest zal ontvangen indien volgende voorwaarden voldaan zijn:

 1.  Aanwezig zijn op de opleiding 
  1. voor fysieke live opleidingen: handtekening op de aanwezigheidslijsten bij aanvang van de opleiding en niet vroeger de opleiding verlaten, tenzij technische of verantwoorde overmacht
  2. voor online webinars: tijdig inloggen met een uniek mailadres en positief antwoorden op de 3 aanwezigheidspolls binnen de webinar
 2. Actieve participatie aan de opleiding
  1. voor fysieke live opleidingen: aanwezigheid voldoende
  2. voor online webinars: positief antwoorden op de 3 aanwezigheidspolls en eventueel vragen via Q&A
 3. Slagen in de test van de online webinars: bij de afsluitende test minimum twee van de drie inhoudelijke vragen correct beantwoorden

VIVES KORTRIJK  - vergunde opleidingsorganisator voor bijscholing FSMA 

(Vergunningsnummers 500100 A B C H)

Prijs
€95
(inclusief digitale cursus en link naar webinar)

U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van btw volgens artikel 44, §2, 4° btw Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 30% subsidieerbaar

Lees meer

Locatie
webinar VIVES Kortrijk Business School

WEBINAR

Dit is een online live sessie.