/CBA

CBA Bijscholingsdag 1: Controle- en interne overdrachtsstructuren rond het familiebedrijf, met aandacht voor de maatschap

Essentiële seminars voor de accountant
Wat zal u leren?

Bij de overdracht van een familiebedrijf spelen niet enkel fiscale en financiële aspecten. Voor de bedrijfsleider is het een emotioneel proces, dat men best goed en tijdig voorbereidt. In veel gevallen wil de bedrijfsleider nog enige tijd meewerken in het familiebedrijf, en gedurende deze periode zelf de touwtjes in handen houden. Men heeft de wens om de aandelen reeds aan de kinderen over te dragen, maar om het stemrecht en de controle nog te behouden.

Tijdens dit seminarie gaan we dieper in op de mogelijkheden die verschillende controlestructuren bieden om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de bedrijfsleider, de volgende generatie en het familiebedrijf. We zoomen hierbij in het bijzonder in op de burgerlijke maatschap.

Onder meer volgende praktische vragen komen aan bod:

  • Hoe kan de schenker, na de schenking, een levenslang inkomen uit het familiebedrijf behouden?
  • Hoe kan het familiebedrijf na de schenking binnen de familie gehouden worden?
  • Hoe kunnen alle kinderen gelijk begunstigd worden, ook al krijgen ze niet allemaal aandelen van het familiebedrijf?
  • Hoe kan een (jonge) ondernemer zijn bedrijf schenken en later toch nog terugnemen?
  • Hoe het familiebedrijf schenken aan in het bedrijf actieve en niet-actieve kinderen?
Locatie

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Uurrooster
Fri 08/11/2019 om 09:30 tot 16:30
(Lokaal: 52.08 op tweede verdieping)
Prijs
€150
Olivier De Keukelaere

Spreker - Olivier De Keukelaere

Olivier De Keukelaere is specialist in vermogensplanning en ondernemingsfiscaliteit bij Cazimir. Als advocaat is hij verbonden aan de balie van Antwerpen en Kortrijk.

Hij is ook lid van het Family Firm Institute, het meest toonaangevend instituut ter wereld voor adviseurs van familiebedrijven.

Accreditatie
  • BIBF: 94876
  • IAB A0017/2009: erkend
  • BIV: erkend
  • FSMA: 500100B 5 punten bank
  • Nationale Kamer van Notarissen: in aanvraag
Prijs
€150
(inclusief syllabus en drank)

U betaalt pas na onvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van BTW volgens artikel 44, §2, 4° BTW Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 40% subsidieerbaar

Lees meer

Locatie
VIVES Gebouw Handelswetenschappen & bedrijfskunde

VIVES HWB

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Routebeschrijving

Het gebouw VIVES handelswetenschappen en
bedrijfskunde bereikt u via de E17, afrit 2 “Expo”
(Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik. Voorbij de Xpo
en het kruispunt met verkeerslichten, na ongeveer
100 meter links, rijdt u de Steenbakkersstraat in.
Na ongeveer 50 meter bereikt u aan uw linkerzijde
de oprit van de parking van VIVES studiegebied
handelswetenschappen en bedrijfskunde.