/CBA

CBA P1: Btw-aangifte: cases, roosters en wetgeving rond diensten

Essentiële seminars voor de accountant
Wat zal u leren?

Diensten zijn nog altijd een heikel punt in de btw-materie. Niet alleen de 'plaats van de dienst' is voor velen een hersenbreker, ook bepalen wie de (Belgische) btw moet voldoen vormt vaak onderwerp van twijfels en opzoekingswerk. Ook de correcte opname in de btw-aangifte en al dan niet opname in een listing zorgen voor problemen.

Met dit practicum bieden we aan de hand van casussen een antwoord op deze vragen.

Per casus gaan we na welke wetsartikelen, uitvoeringsbesluiten en eventuele administratieve commentaren of beslissingen van toepassing zijn. Wie is btw verschuldigd? Wanneer is deze btw opeisbaar? Wie moet de btw voldoen? Is er facturatie-verplichting?

Na het analyseren bekijken we in welk(e) rooster(s) van welke btw-aangifte de verrichting moet opgenomen worden. Zijn er nog andere declaratieve verplichtingen?

De casussen die aan bod komen zijn grotendeels gebaseerd de dagdagelijkse praktijk.

De syllabus, en dan vooral de beslissingsmodellen, laat toe bekende maar ook eventuele nieuwe situaties op correcte en vlotte manier te benaderen.

Locatie

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Uurrooster
Sat 11/01/2020 om 09:00 tot 12:00
(Lokaal: 52.08 op tweede verdieping)
Prijs
€65
Noël Beeckaert

Spreker - Noël Beeckaert

  • gewezen adviseur bij de FOD Financiën  (ex- wnd. Directeur btw CC Roeselare)
  • gewezen intern docent btw
  • btw-consulent
Accreditatie
  • BIBF: 94872
  • IAB A0017/2009: erkend
Prijs
€65
(inclusief syllabus en drank)

U betaalt pas na onvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van BTW volgens artikel 44, §2, 4° BTW Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 40% subsidieerbaar

Lees meer

Locatie
VIVES Gebouw Handelswetenschappen & bedrijfskunde

VIVES HWB

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Routebeschrijving

Het gebouw VIVES handelswetenschappen en
bedrijfskunde bereikt u via de E17, afrit 2 “Expo”
(Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik. Voorbij de Xpo
en het kruispunt met verkeerslichten, na ongeveer
100 meter links, rijdt u de Steenbakkersstraat in.
Na ongeveer 50 meter bereikt u aan uw linkerzijde
de oprit van de parking van VIVES studiegebied
handelswetenschappen en bedrijfskunde.