/CBA

CBA P1: Btw-aangifte: cases, roosters en wetgeving rond diensten

Voor de business professional in accountancy, erkend door ITAA
Wat zal u leren?

Diensten zijn een heikel punt in de btw-materie. Niet alleen de 'plaats van de dienst' is voor velen een hersenbreker, ook bepalen wie de btw moet voldoen vraagt vaak extra opzoekingswerk. De correcte opname in de btw-aangifte en het al dan niet opnemen in een listing vormen bijkomende vragen.

Dit practicum biedt een antwoord op de vele vragen die rijzen. Hiervoor legt spreker Noël Beeckaert passende casussen uit de dagelijkse praktijk voor.

Per casus gaat hij na:

  • welke wetsartikelen, uitvoeringsbesluiten en eventuele administratieve commentaren of beslissingen van toepassing zijn.
  • of er btw verschuldigd is, wanneer deze btw opeisbaar wordt, wie deze btw moet voldoen - met speciale aandacht voor het OSS-systeem - en of er al dan niet facturatie-verplichting is.
  • in welk(e) rooster(s) van welke btw-aangifte de verrichting moet opgenomen worden.

Hierbij besteedt hij de nodige aandacht aan eventuele andere declaratieve verplichtingen (listings).

Locatie

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Uurrooster
Sat 15/01/2022 om 09:00 tot 12:00
(Lokaal: 52.08)
Prijs
€70
Noël Beeckaert, spreker bij CBA, over btw-aangifte

Spreker - Noël Beeckaert

Noël Beeckaert is gewezen adviseur bij de FOD Financiën (ex-wnd. Directeur btw CC Roeselare) en gewezen intern docent btw en btw-consulent.

Accreditatie

ITAA: A0017/2009 - 3 uren

Prijs
€70
(inclusief digitale cursus en link naar webinar)

U betaalt pas na onvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van BTW volgens artikel 44, §2, 4° BTW Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 30% subsidieerbaar

Lees meer

Locatie
VIVES Gebouw Handelswetenschappen & bedrijfskunde

VIVES HWB

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Routebeschrijving

Het gebouw VIVES handelswetenschappen en
bedrijfskunde bereikt u via de E17, afrit 2 “Expo”
(Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik. Voorbij de Xpo
en het kruispunt met verkeerslichten, na ongeveer
100 meter links, rijdt u de Steenbakkersstraat in.
Na ongeveer 50 meter bereikt u aan uw linkerzijde
de oprit van de parking van VIVES studiegebied
handelswetenschappen en bedrijfskunde.