/CBA

CBA P2: Hoe zorgt u als accountant voor een juridisch correcte verslaggeving na de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek vennootschappen?

Essentiële seminars voor de accountant
Wat zal u leren?

Als beroepsbeoefenaar worden we dagelijks geconfronteerd met verplichtingen uit het wetboek vennootschappen met betrekking tot het opmaken van verslaggeving.

In vele gevallen rust de verplichting hieromtrent bij het bestuursorgaan. Toch is het in de uitoefening van uw adviesfunctie belangrijk tijdig en correct begeleiding te verstrekken hieromtrent.

We bespreken alle mogelijke verslaggeving bij:

 • oprichting, met name het nieuwe financiële plan
 • jaarverslag
 • tegenstrijdig belang
 • discussies binnen raad van bestuur
 • uitkoopregeling
 • kapitaalverhoging
 • doelwijziging
 • alarmbelprocedure
 • WCO
 • ontbinding en vereffening
 • fusie en splitsing, inbreng bedrijfstak of algemeenheid

Na dit seminarie weet u welke verslagen u dient op te maken, wanneer dit moet gebeuren en op welke manier. Hiervoor reiken we concrete voorbeelden aan.

Locatie

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Uurrooster
Sat 25/01/2020 om 09:00 tot 12:00
(Lokaal: 52.08 op tweede verdieping)
Prijs
€65
Patrick Huybrechts, gastspreker VIVES Kortrijk Business School

Spreker - Patrick Huybrechts

 • accountant-belastingconsulent sedert 2001
 • medewerker bedrijfsrevisorenkantoor Guy Parmentier te Schoten
 • docent postgraduaat Tax & Accountancy Management te Antwerpen
 • spreker bij diverse beroepsorganisaties en opleidingsverstrekkers
Accreditatie
 • BIBF: 94873
 • IAB A0017/2009: erkend
Prijs
€65
(inclusief syllabus en drank)

U betaalt pas na onvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van BTW volgens artikel 44, §2, 4° BTW Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 40% subsidieerbaar

Lees meer

Locatie
VIVES Gebouw Handelswetenschappen & bedrijfskunde

VIVES HWB

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Routebeschrijving

Het gebouw VIVES handelswetenschappen en
bedrijfskunde bereikt u via de E17, afrit 2 “Expo”
(Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik. Voorbij de Xpo
en het kruispunt met verkeerslichten, na ongeveer
100 meter links, rijdt u de Steenbakkersstraat in.
Na ongeveer 50 meter bereikt u aan uw linkerzijde
de oprit van de parking van VIVES studiegebied
handelswetenschappen en bedrijfskunde.