/CBA

CBA Programma 2: Grondige opleiding personenbelasting

Essentiële seminars voor de accountant
Wat zal u leren?

Met de 6de staatshervorming is ook de personenbelasting vanaf aanslagjaar 2015, inkomsten van 2014, grondig door elkaar geschud.
Vooral de fiscale aspecten van woonkredieten zijn grondig gewijzigd.

Welke fiscale bevoegdheden situeren zich op federaal vlak en welke op regionaal vlak?
Daarnaast hebben zowel de federale wetgever als de gewestelijke decreetgevers meerdere malen de fiscale wetgeving nadien nog gewijzigd.

In een eerste deel zet Maurice De Mey de nieuwe structuur van de personenbelasting uiteen aan de hand van de 4 fasen van de personenbelasting “nieuwe stijl”:

 1. bepaling van het belastbaar inkomen
 2. berekening van de belasting
  - federaal luik
  - gewestelijk luik
 3. verrekening van de voorheffingen
  - federale verrekenbare niet-terugbetaalbare en terugbetaalbare voorheffingen
  - federale en gewestelijke verrekenbare niet-terugbetaalbare en terugbetaalbare belastingkredieten
 4. diverse elementen waarvoor hetzij de belastbare basis, hetzij de verschuldigde belasting moet gekend zijn zoals:
  - de aanvullende gemeentebelastingen
  - de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

Daarna gaan we in op de 4 soorten inkomsten en de aftrekbare bestedingen:

 1. onroerend inkomen
 2. roerend inkomen
 3. beroepsinkomen
 4. diverse inkomsten
 5. aftrekbare bestedingen

Vervolgens komen de diverse fiscale stimuli aan bod, namelijk de federale en de gewestelijke:

 1. belastingverminderingen
 2. belastingkredieten

We bespreken verder de fiscaliteit van de woonkredieten en dit zowel op federaal als gewestelijk vlak.
Een aantal schema’s zullen die verschillen duidelijk maken.

In deze 3-daagse cursus werkt Maurice De Mey met veel voorbeelden en cases om uw kennis in de personenbelasting helemaal up-to-date te maken. U leert heel grondig alle vakken van de aangifte in te vullen volgens de regels van de kunst. 's Middags schuift u aan voor een verzorgd buffet van Impe catering.

Uurrooster
Tue 10/03/2020 om 09:30 tot 16:30
(Lokaal: 52.07 op 2e)
Wed 11/03/2020 om 09:30 tot 16:30
(Lokaal: 52.07 op 2e)
Thu 25/06/2020 om 09:30 tot 12:30
(Lokaal: )
Tue 23/06/2020 om 09:30 tot 12:30
(Lokaal: )
Prijs
€695
Maurice De Mey

Spreker - Maurice De Mey

 • gewezen Tax Director HR bij BNP Paribas Fortis
 • docent aan de Fiscale Hogeschool
 • auteur Handboek Personenbelasting en het Fiscaal Compendium
Accreditatie

BIBF: 94928 (dag 1), 94929 (dag 2), 102984 (dag 3 - 23 juni 2020), 94930 (dag 4 - 25 juni 2020)
IAB A0017/2009: alle uren zijn erkend

Prijs
€695
(inclusief syllabus en drank)

U betaalt pas na onvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van BTW volgens artikel 44, §2, 4° BTW Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 40% subsidieerbaar

Lees meer