/CBA

VOLZET! CBA S2: De maatschap binnen het nieuwe WVV: kent u de regels?

Voor de business professional in accountancy, erkend door ITAA
Wat zal u leren?

De maatschap is binnen het nieuwe WVV verder geregeld. Voor deze vennootschapsvorm zijn uitgebreide eigen regels opgenomen. Daarbij is het niet altijd eenvoudig te oordelen of een samenwerkingsverband een maatschap uitmaakt en wat het onderscheid is met een burgerrechtelijke onverdeeldheid of met een feitelijke vereniging. Jan Verhoeye licht toe.

Sinds 01.11.2018 is binnen het WER de regel ingevoerd dat ook een maatschap een eigen boekhouding moet hebben. Hoe moeten de vennoten de jaarrekening van de maatschap dan integreren in hun boekhouding? Hoe moet die boekhouding er uitzien? Hoe gedetailleerd moet deze zijn? En hoe moet de integratie gebeuren conform de adviezen van de CBN, of de vennoot nu een andere vennootschap is of een natuurlijk persoon?

Tot slot bekijken we wanneer een vennoot van een maatschap belastbaar is binnen de personen-, vennootschaps- of rechtspersonenbelasting.

Locatie

VIVES gebouw 't Forum

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Uurrooster
Mon 15/11/2021 om 19:00 tot 21:00
(Lokaal: grote aula)
Prijs
€70
Jan Verhoeye

Spreker - Jan Verhoeye

Jan Verhoeye is accountant en belastingconsulent en docent bij Universiteit Gent. Daarnaast is hij fiscaal redacteur bij De Tijd, voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) en lid van de Europese adviesgroep voor financiële rapportering.

Accreditatie

ITAA: A0017/2009 - 3 uren

Prijs
€70
(inclusief digitale cursus en link naar webinar)

U betaalt pas na onvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van BTW volgens artikel 44, §2, 4° BTW Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 30% subsidieerbaar

Lees meer

Locatie
VIVES gebouw 't Forum (grote aula)

VIVES 't Forum

VIVES gebouw 't Forum

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Routebeschrijving

U bereikt het gebouw ‘t Forum via de E17, afrit 2 “Expo”
(Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik. Voorbij de
Xpo en het kruispunt met verkeerslichten, rijdt u na
ongeveer 50 meter links de VIVES campus op. U ziet ‘t
Forum recht voor u.