/CBA

CBA S2: Wat moet u weten over de wijzigingen in de vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 20-21, met bijzondere aandacht voor vastgoed in de vennootschap?

Essentiële seminars voor de accountant
Wat zal u leren?

We starten deze sessie met een overzicht van de maatregelen binnen de hervorming van de vennootschapsbelasting vanaf aanslagjaar 2020 en 2021.

Daarna toetsen we de nieuwe regels aan het hebben van al dan niet gebouwde onroerende goederen of zakelijke rechten in een vennootschap. Jan Verhoeye biedt een antwoord op de vele vragen die rijzen:

 • Wat betekent de vervroegde inwerkingtreding van de ATAD richtlijn?
 • Hoe evolueert de rechtspraak?
 • Wat is het belang van de bezoldigingstheorie?
 • Moeten de verslagen van de Algemene Vergadering bijzondere bepalingen bevatten?
 • Moet het voorwerp van de vennootschap specifieke clausules bevatten?
 • Is een vruchtgebruik nog mogelijk binnen een vennootschap?
 • Wat met een recht van opstal en erfpacht?
 • Wat met de nieuwe verhuurmodaliteit binnen het wetboek btw?
 • Is onroerende financieringshuur nog zinvol  en wat met verhuring van bergruimte?
Locatie

VIVES gebouw 't Forum

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Uurrooster
Sat 05/10/2019 om 09:00 tot 12:00
(Lokaal: grote aula)
Prijs
€65
Jan Verhoeye

Spreker - Jan Verhoeye

 • Vennoot at De Deyne, Verhoeye accountants en belastingconsulenten
 • docent Universiteit Gent
 • voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN)
 • lid van de Europese adviesgroep voor financiële rapportering
Accreditatie
 • BIBF: 94885
 • IAB A0017/2009:  erkend
 • BIV: erkend
 • Nationale Kamer van Notarissen: in aanvraag
Prijs
€65
(inclusief syllabus en drank)

U betaalt pas na onvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van BTW volgens artikel 44, §2, 4° BTW Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 40% subsidieerbaar

Lees meer

Locatie
VIVES gebouw 't Forum (grote aula)

VIVES 't Forum

VIVES gebouw 't Forum

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Routebeschrijving

U bereikt het gebouw ‘t Forum via de E17, afrit 2 “Expo”
(Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik. Voorbij de
Xpo en het kruispunt met verkeerslichten, rijdt u na
ongeveer 50 meter links de VIVES campus op. U ziet ‘t
Forum recht voor u.