/CBA

CBA S4: Doorfacturatie van kosten en gemengde btw-plicht

Essentiële seminars voor de accountant
Wat zal u leren?

Vooreerst bespreken we de toepasselijke btw-regels op de doorfacturatie van kosten. Hierbij bestaat namelijk soms twijfel over de btw-toepassing.  Er moeten immers een aantal fundamentele btw-regels correct met elkaar gecombineerd worden om tot de juiste oplossing te komen. In deze sessie zetten we de relevante regels grondig uiteen:

  • onderscheid tussen een doorrekening in het kader van een globale prestatie en een doorrekening als dusdanig
  • commissionairsfictie inzake btw: wat houdt dit juist in en hoe speelt dit bij een doorfacturatie van kosten?
  • Wat is de correcte maatstaf van heffing?
  • Wie past welke aftrekbeperking toe?
  • Wat zijn de voorgeschoten kosten inzake btw?

We lichten dit toe met concrete voorbeelden uit de praktijk.

In het tweede deel behandelen we de gemengde btw-belastingplicht. Hier bespreken we de aftrekbeperking via een algemeen verhoudingsgetal en het werkelijke gebruik. We lichten toe hoe u het algemeen verhoudingsgetal correct berekent, wat de wisselwerking is tussen een voorlopig verhoudingsgetal en een definitief verhoudingsgetal en op welke wijze u een bijzonder verhoudingsgetal berekent.

Dit praktijkgericht seminarie met concrete voorbeelden schept klaarheid. 

Locatie

VIVES gebouw 't Forum

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Uurrooster
Sat 23/11/2019 om 09:00 tot 12:00
(Lokaal: grote aula)
Prijs
€65
Bert Derez

Spreker - Bert Derez

Partner Moore Stephens Belgium - Tax & Legal Services - Indirect taxes

 

Accreditatie
  • BIBF: 94865
  • IAB A0017/2009: erkend
Prijs
€65
(inclusief syllabus en drank)

U betaalt pas na onvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van BTW volgens artikel 44, §2, 4° BTW Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 40% subsidieerbaar

Lees meer

Locatie
VIVES gebouw 't Forum (grote aula)

VIVES 't Forum

VIVES gebouw 't Forum

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Routebeschrijving

U bereikt het gebouw ‘t Forum via de E17, afrit 2 “Expo”
(Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik. Voorbij de
Xpo en het kruispunt met verkeerslichten, rijdt u na
ongeveer 50 meter links de VIVES campus op. U ziet ‘t
Forum recht voor u.