/CBA

CBA S5: Het nieuwe vennootschapsrecht grondig doorgelicht

Essentiële seminars voor de accountant
Wat zal u leren?

Het WVV is in werking getreden op 1 mei 2019 en wordt op bestaande vennootschappen en verenigingen van toepassing op 1 januari 2020. Hoog tijd dus om helemaal mee te zijn met een aantal belangrijke wijzigingen. Met deze uiteenzetting spitsen we de aandacht toe op de volgende onderwerpen, telkens met bijzondere aandacht voor de rol van de economische beroepsbeoefenaars:

  1. de BV als kapitaalloze vennootschap: aandachtspunten inzake vermogensvorming en vermogensbehoud
  2. het onderscheid tussen de BV en de CV: Wanneer kiest men voor welke rechtsvorm?
  3. de BV als meest flexibele vennootschap: machtsverhoudingen en impact op de uitgifte van  nieuwe aandelen
  4. de NV: kapitaal – wat is er veranderd?
  5. de statutaire zetelleer: draagwijdte van de wijziging voor een Belgische adviseur
Locatie

VIVES gebouw 't Forum

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Uurrooster
Sat 07/12/2019 om 09:00 tot 12:00
(Lokaal: grote aula)
Prijs
€65
Marieke Wyckaert

Spreker - Marieke Wyckaert

Marieke Wyckaert legt zich toe op vennootschaps- en financieel recht, waaronder governance, openbare overnameaanbiedingen, private equity en acquisitiefinanciering. Zij was betrokken in verschillende grote vennootschaps- en financiële transacties van de laatste jaren.

Ze is partner van de associatie Eubelius sinds 2001 en lid van de Brussels balie sinds 1985.

Accreditatie
  • BIBF: 94866
  • IAB A0017/2009: erkend
Prijs
€65
(inclusief syllabus en drank)

U betaalt pas na onvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van BTW volgens artikel 44, §2, 4° BTW Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 40% subsidieerbaar

Lees meer

Locatie
VIVES gebouw 't Forum (grote aula)

VIVES 't Forum

VIVES gebouw 't Forum

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Routebeschrijving

U bereikt het gebouw ‘t Forum via de E17, afrit 2 “Expo”
(Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik. Voorbij de
Xpo en het kruispunt met verkeerslichten, rijdt u na
ongeveer 50 meter links de VIVES campus op. U ziet ‘t
Forum recht voor u.