/CBA

CBA S9: 15 actuele en praktische tips om successieplanning te optimaliseren

Voor de business professional in accountancy, erkend door ITAA
Wat zal u leren?

Recent heeft de wetgever beslist dat schenkingen voor buitenlandse notarissen ook onderworpen worden aan Belgische schenkbelasting. De Vlaamse belastingdienst interpreteert de fiscale wet steeds restrictiever en maakt meer en meer toepassing van de algemene antimisbruikbepaling om klassieke planningstechnieken alsnog aan schenk- en erfbelasting te onderwerpen. Dit kan ook van toepassing zijn op reeds uitgewerkte vermogens- en successieplanningen, wat een update noodzakelijk maakt.

In dit seminarie houden we 15 courante planningstechnieken tegen het licht en bespreken we hoe en wanneer u deze het best toepast. Zo bespreken we onder meer:

- de alternatieven voor de schenking voor buitenlandse notaris;

- of een schenking middels overschrijving in het aandelenregister geldig is;

- waarom een vermomde schenking te vermijden is;

- welke nieuwe mogelijkheden het nieuwe Wetboek van Vennootschappen biedt om een bedrijfsopvolging te organiseren;

- welk huwelijksstelsel vanuit het perspectief van vermogensplanning nu het meest aangewezen geworden is;

- wanneer de Vlaamse belastingdienst het gebruik van een maatschap fiscaal niet langer aanvaardt.

Locatie

VIVES gebouw 't Forum

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Uurrooster
Sat 19/02/2022 om 09:00 tot 12:00
(Lokaal: grote aula)
Prijs
€70
Olivier De Keukelaere, spreker bij CBFV van VIVES Kortrijk Business School

Spreker - Olivier De Keukelaere

Olivier De Keukelaere is specialist in vermogensplanning en ondernemingsfiscaliteit bij Cazimir. Als advocaat is hij verbonden aan de balie van Antwerpen en Kortrijk.

Hij is ook lid van het Family Firm Institute, het meest toonaangevend instituut ter wereld voor adviseurs van familiebedrijven.

Accreditatie

ITAA: A0017/2009 - 3 uren

Prijs
€70
(inclusief digitale cursus en link naar webinar)

U betaalt pas na onvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van BTW volgens artikel 44, §2, 4° BTW Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 30% subsidieerbaar

Lees meer

Locatie
VIVES gebouw 't Forum (grote aula)

VIVES 't Forum

VIVES gebouw 't Forum

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Routebeschrijving

U bereikt het gebouw ‘t Forum via de E17, afrit 2 “Expo”
(Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik. Voorbij de
Xpo en het kruispunt met verkeerslichten, rijdt u na
ongeveer 50 meter links de VIVES campus op. U ziet ‘t
Forum recht voor u.