/CBA

Sessie 8: De impact van de samenlevingsvorm van de ondernemer op de levenscyclus van een onderneming

Erkende vorming voor boekhouders, belastingconsulenten, fiscalisten, bedrijfsrevisoren
Wat zal u leren?

In het eerste deel van dit seminarie bespreken we de gevolgen van de verschillende samenlevingsvormen:

 • feitelijk samenwonen
 • wettelijk samenwonen
 • huwelijk

Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de nieuwe mogelijkheden die het gewijzigde huwelijksvermogensrecht zal bieden.

In het tweede deel bespreken we de impact van de samenlevingsvorm op de wijze waarop de beide partners zeggenschap over de onderneming hebben. Ook analyseren we de wijze waarop de inkomsten en de waarde van het bedrijf verdeeld moeten worden tussen de partners.

In het derde deel bekijken we de gevolgen van de samenlevingsvorm op drie crisismomenten:

 • faillissement
 • relatiebreuk
 • overlijden

De vele nieuwe wetboeken (Wetboek Economisch Recht, Wetboek van Vennootschappen, Erfrecht) hebben belangrijke wijzigingen aangebracht. We lichten toe hoe de ondernemer op deze crisismomenten juridisch kan anticiperen om zijn onderneming te vrijwaren.

Locatie

VIVES gebouw 't Forum

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Uurrooster
Sat 16/02/2019 om 09:00 tot 12:00
(Lokaal: 'T FORUM grote aula)
Prijs
€65
Olivier De Keukelaere

Spreker - Olivier De Keukelaere

Olivier De Keukelaere is specialist in vermogensplanning en ondernemingsfiscaliteit bij Cazimir. Als advocaat is hij verbonden aan de balie van Antwerpen en Kortrijk.

Hij is ook lid van het Family Firm Institute, het meest toonaangevend instituut ter wereld voor adviseurs van familiebedrijven.

Accreditatie
 • BIBF: 85806
 • IAB: erkend
 • FSMA: 500100B 2 punten bank
 • BIV: erkend
 • Nationale Kamer Van Notarissen: 18/27888
Prijs
€65
(inclusief syllabus en drank)

U betaalt pas na onvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van BTW volgens artikel 44, §2, 4° BTW Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 40% subsidieerbaar

Lees meer

Locatie
VIVES gebouw 't Forum (grote aula)

VIVES 't Forum

VIVES gebouw 't Forum

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Routebeschrijving

U bereikt het gebouw ‘t Forum via de E17, afrit 2 “Expo”
(Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik. Voorbij de
Xpo en het kruispunt met verkeerslichten, rijdt u na
ongeveer 50 meter links de VIVES campus op. U ziet ‘t
Forum recht voor u.