/CBI LAN

CBI LAN S1: Erfdienstbaarheden, eigendomssituaties en wettelijke voorwaarden langsheen waterlopen: cases uit de praktijk van de Dienst Waterlopen van de Provincie Oost-Vlaanderen

Essentiële seminars voor de landmeter-expert
Wat zal u leren?

Tijdens dit seminarie komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • voorstelling en werking van de Dienst Waterbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen
  • indeling van de onbevaarbare waterlopen en de recente ‘herinschaling’ van de waterlopen in Oost-Vlaanderen
  • relevante Waterwetgeving voor landmeters-experten: Burgerlijk wetboek, Provinciaal Reglement, omzendbrief gouverneur van 1992, Decreet Integraal Waterbeleid en vooral de wijzigingen in 2019 van de Wet Onbevaarbare Waterlopen en het bijhorend Uitvoeringsbesluit
  • toelichting bij begrippen als bedding, talud, oeverzone, erfdienstbaarheidszone langs waterlopen,….
  • waterlopen binnen Polders en Wateringen
  • de atlassen van de onbevaarbare waterlopen van 1877, 1950, 1967 en de VHA : wat is er te vinden voor landmeters-experten, wat is hun ‘statuut’ en hoe kunnen ze voor Oost-Vlaanderen online geraadpleegd worden?
  • juridische instrumenten, zoals machtigingen voor werken en hun integratie in de omgevingsvergunningsaanvraag, watertoets en wateradvies.

We illustreren met praktische voorbeelden en concrete cases en leggen de nadruk op praktische kennis.

Locatie

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Uurrooster
Thu 10/10/2019 om 14:00 tot 17:00
(Lokaal: 52.08 op tweede verdieping)
Prijs
€65
Luc De Winne, gastspreker bij VIVES Kortrijk Business School

Spreker - Luc De Winne

burgerlijk bouwkundig ingenieur
diensthoofd dienst Waterbeleid Provincie Oost-Vlaanderen

Accreditatie

Federale Raad van Landmeters-Experten: erkend voor 3 uur
BIV: erkend

Prijs
€65
(inclusief syllabus en drank)

U betaalt pas na onvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van BTW volgens artikel 44, §2, 4° BTW Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 40% subsidieerbaar

Lees meer

Kortingen
  • voordeelprijs voor volledig pakket
  • 10% korting vanaf 4 sessies

 

Locatie
VIVES Gebouw Handelswetenschappen & bedrijfskunde

VIVES HWB

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Routebeschrijving

Het gebouw VIVES handelswetenschappen en
bedrijfskunde bereikt u via de E17, afrit 2 “Expo”
(Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik. Voorbij de Xpo
en het kruispunt met verkeerslichten, na ongeveer
100 meter links, rijdt u de Steenbakkersstraat in.
Na ongeveer 50 meter bereikt u aan uw linkerzijde
de oprit van de parking van VIVES studiegebied
handelswetenschappen en bedrijfskunde.