/CBI LAN

CBI LAN S3: Recente rechtspraak door het vredegerecht: cases rond de waarde van oude plannen, al dan niet gehecht aan aktes

Essentiële seminars voor de landmeter-expert
Wat zal u leren?

In de landmeterspraktijk wordt men dagelijks geconfronteerd met oudere plannen, al dan niet eenzijdig en al dan niet gehecht aan vroegere akten of titels. Dit geeft niet zelden aanleiding tot problemen en betwistingen.

Wat is bijvoorbeeld de waarde van een onteigeningsplan of metingsplan die de administratie opmaakt voor zichzelf? Welke waarde hebben deze?

Wat is de waarde van een landmetersplan gehecht aan een notariële akte van meer dan 30 jaar geleden, wanneer de feitelijke toestand al meer dan 30 jaar afwijkt van dit plan?

Wat is verkrijgende verjaring?

Wanneer en hoe kan verjaring worden ingeroepen?

Hoe dient te worden omgegaan met oude plannen in situaties waar discussie is over de ligging van een perceelsgrens, een recht van doorgang, bij gemene muur of haag, erfdienstbaarheden, …?

Wat is de waarde van het plan van een landmeter versus een kadasterplan?

Wat is de waarde van een plan dat los van een notariële akte werd opgemaakt?

Aan de hand van een aantal recente praktijkgevallen uit de rechtspraak behandelen we een reeks interessante topics.

Locatie

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Uurrooster
Thu 05/12/2019 om 14:00 tot 17:00
(Lokaal: 52.08 op tweede verdieping)
Prijs
€65
Bert Devos

Spreker - Bert Devos

  • jurist en advocaat vastgoedrecht bij Gits & Partners Advocaten Kortrijk
  • plaatsvervangend vrederechter bij het Vredegerecht van het kanton Roeselare
Accreditatie
  • Federale Raad van Landmeters-Experten: erkend voor 3 uur
  • BIV: erkend
Prijs
€65
(inclusief syllabus en drank)

U betaalt pas na onvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van BTW volgens artikel 44, §2, 4° BTW Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 40% subsidieerbaar

Lees meer

Kortingen
  • voordeelprijs voor volledig pakket
  • 10% korting vanaf 4 sessies

 

Locatie
VIVES Gebouw Handelswetenschappen & bedrijfskunde

VIVES HWB

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Routebeschrijving

Het gebouw VIVES handelswetenschappen en
bedrijfskunde bereikt u via de E17, afrit 2 “Expo”
(Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik. Voorbij de Xpo
en het kruispunt met verkeerslichten, na ongeveer
100 meter links, rijdt u de Steenbakkersstraat in.
Na ongeveer 50 meter bereikt u aan uw linkerzijde
de oprit van de parking van VIVES studiegebied
handelswetenschappen en bedrijfskunde.