/CBI VAS

CBI VAS S3: Wonen en woonvormen van de toekomst. De uitdagingen om tegen 2050 de transitie naar slim wonen en leven in Vlaanderen te realiseren

Essentiële seminars voor de vastgoedprofessional
Wat zal u leren?

In het transitietraject ‘Slim wonen en leven’ van de Vlaamse overheid wordt een toekomstbeeld naar voor geschoven over wonen in het jaar 2050. De transitie wil een verandering teweegbrengen in de traditionele diep genestelde Vlaamse woonwensen. Duurzame woonwensen moeten ertoe leiden dat de Vlaamse huishoudens tegen 2050 in een duurzame woning en omgeving wonen op een slimme locatie waarbij de woning die ze betrekken aangepast is aan hun woonbehoefte op dat ogenblik.

Een kritische succesfactor in de beoogde transitie is de mate waarin de Vlaming zich herkent in de nieuwe manier van wonen en leven. Kennis over de houding van de Vlaamse huishoudens is een belangrijke factor om de voorgenomen transitie te kunnen doen slagen. Via de bevraging in de Woonsurvey 2018 kunnen we ons hier, anno 2020, een eerste beeld van vormen. We hebben er gepeild naar de houding van de Vlaamse huishoudens ten aanzien van enkele cruciale elementen van het nieuwe woonbeeld.

In deze sessie zetten we de belangrijkste principes van het transitietraject ‘slim wonen en leven’ op een rijtje en loodsen we jullie door de belangrijkste resultaten van de bevraging. Afsluitend kijken we naar enkele projecten die reeds volgens de geest van de transitie ontwikkeld zijn of in de steigers staan.

Aanvullend: in een tweede deel van de sessie gaan we dieper in op het regelgevend kader waarbinnen nieuwe woonvormen zich ontwikkelen. We schetsen de resultaten van een schriftelijke enquête die het Steunpunt Wonen uitvoerde. Hoe realiseren initiatiefnemers hun project? Op welke drempels botst men in de praktijk? En welke stappen heeft de regelgever reeds gezet om wooninnovaties te faciliteren? 

Locatie

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Uurrooster
Thu 11/06/2020 om 14:00 tot 17:00
(Lokaal: 52.08 op tweede verdieping)
Prijs
€65
Lieve Vanderstraeten, gastdocent VIVES Kortrijk Business School

Spreker - Lieve Vanderstraeten

  • Licentiaat geografie, gespecialiseerd in onderzoek over wonen in Vlaanderen
  • Senior onderzoeker aan Cosmopolis – Vrije Universiteit Brussel
Accreditatie
  • BIV: erkend voor 3 uur
  • Federale Raad van Landmeters-Experten: maximum 10 uur per jaar uit dit programma, vrij te kiezen
Prijs
€65
(inclusief syllabus en drank)

U betaalt pas na onvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van BTW volgens artikel 44, §2, 4° BTW Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 40% subsidieerbaar

Lees meer

Kortingen
  • voordeelprijs voor volledig pakket
  • 10% korting vanaf 4 sessies

 

Locatie
VIVES Gebouw Handelswetenschappen & bedrijfskunde

VIVES HWB

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Routebeschrijving

Het gebouw VIVES handelswetenschappen en
bedrijfskunde bereikt u via de E17, afrit 2 “Expo”
(Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik. Voorbij de Xpo
en het kruispunt met verkeerslichten, na ongeveer
100 meter links, rijdt u de Steenbakkersstraat in.
Na ongeveer 50 meter bereikt u aan uw linkerzijde
de oprit van de parking van VIVES studiegebied
handelswetenschappen en bedrijfskunde.