/CBI VAS

CBI VAS S8: Hervorming woonkwaliteitsnormen (2021) en conformiteitsattest: impact op verkoop en verhuur

Essentiële seminars voor de vastgoedprofessional
Wat zal u leren?

Op 29 maart 2019 werd het Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Dit Decreet vormt na de goedkeuring van het Vlaams Huurdecreet een tweede grote wijziging op het vlak van de woonkwaliteitsnormen in Vlaanderen.

In dit seminarie biedt Meester Jeffrey Declercq een overzicht van de problematiek van de woonkwaliteitsnormen in het Vlaamse huur- en kooprecht, met een bijzondere aandacht voor de impact van het technisch verslag op de rechtsgeldigheid van de huurovereenkomst.

Uiteraard besteedt hij bijzondere aandacht aan de recente wijzigingen van de woonkwaliteitsnormen. Zo zijn er onder andere vanaf 1 januari 2021 drie mogelijke categorieën van gebreken in plaats van het huidige systeem van strafpunten. U kunt de wijzigingen in begrijpelijke taal verwachten in dit seminarie. Zo moet u alvast de 134 bladzijdes van het decreet niet zelf uitpluizen.

Locatie

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Uurrooster
Thu 23/04/2020 om 14:00 tot 17:00
(Lokaal: 52.07 op tweede verdieping)
Prijs
€65
Jeffrey Declercq, gastspreker VIVES Kortrijk Business School

Spreker - Jeffrey Declercq

Advocaat-vennoot Bonus Advocaten

Accreditatie
  • BIV: erkend voor 3 uur
  • Federale Raad van Landmeters-Experten: maximum 10 uur per jaar uit dit programma, vrij te kiezen
Prijs
€65
(inclusief syllabus en drank)

U betaalt pas na onvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van BTW volgens artikel 44, §2, 4° BTW Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 40% subsidieerbaar

Lees meer

Kortingen
  • voordeelprijs voor volledig pakket
  • 10% korting vanaf 4 sessies

 

Locatie
VIVES Gebouw Handelswetenschappen & bedrijfskunde

VIVES HWB

VIVES gebouw Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Routebeschrijving

Het gebouw VIVES handelswetenschappen en
bedrijfskunde bereikt u via de E17, afrit 2 “Expo”
(Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik. Voorbij de Xpo
en het kruispunt met verkeerslichten, na ongeveer
100 meter links, rijdt u de Steenbakkersstraat in.
Na ongeveer 50 meter bereikt u aan uw linkerzijde
de oprit van de parking van VIVES studiegebied
handelswetenschappen en bedrijfskunde.